สถานะคำขอหน่วยงานจองห้องประชุมชื่อวันที่จะประชุมเริ่มเวลาถึงเวลาประชุมเรื่องประเภทประชุมจำนวนผู้ประชุมอาหารเบรคเช้าข้าวเที่ยงอาหารเบรคบ่ายโปรเจ็คเตอร์เครื่องฉายแผ่นทึบเครื่องเสียงวันที่บันทึกขอเวลาที่บันทึกขอ
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี01/06/201813:00:0016:00:00คณะกรรมการ RMภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้22/05/201817:51:50
ยกเลิกการจองงานPalliative careราชาวดี28/05/201813:30:0016:30:00ประชุม HHCภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้22/05/201813:16:37
ยกเลิกการจองงานฝากครรภ์ราชาวดี21/05/201813:30:0016:00:00MCHระดับรพภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้21/05/201805:57:34
อนุมัติงานฝากครรภ์ราชาวดี21/05/201813:30:0016:00:00แนวทางงานอนามัยแม่และเด็กระดับรพ.ภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้21/05/201805:53:36
อนุมัติงานPalliative careกังสดาล(ตึกใหม่)17/05/201816:30:0016:30:00ประชุมโปรแกรม Thai COCภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้16/05/201811:31:16
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี30/05/201812:00:0013:00:00การใช้เข็มฉีดยาอินซูลินภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้15/05/201814:46:59
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี23/05/201808:30:0016:30:00รับประเมินคุณภาพบริการมาตรฐาน7 ด้านภายนอก 40ขอขอขอใช้ใช้ใช้14/05/201812:52:31
อนุมัติงานsupplyราชาวดี17/05/201813:30:0016:00:00เตรียมรับประเมินICภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้14/05/201812:50:27
รออนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี15/05/201813:30:0016:00:00ทีมENVรับประเมิน7 ด้านภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้14/05/201812:46:57
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)31/05/201808:30:0012:00:00นักศึกษามาฝึกงานหลักสูตรเวชปฎิบัติครอบครัวภายนอก 4ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้09/05/201815:58:20
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)24/05/201808:30:0012:00:00นักศึกษามาฝึกงานหลักสูตรเวชปฎิบัติครอบครัวภายนอก 4ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้09/05/201815:54:34
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)18/05/201808:30:0012:00:00นักศึกษามาฝึกงานหลักสูตรเวชปฎิบัติครอบครัวภายนอก 4ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้09/05/201815:50:55
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)17/05/201808:30:0012:00:00นักศึกษามาฝึกงานหลักสูตรเวชปฎิบัติครอบครัวภายนอก 4ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้09/05/201815:45:44
ยกเลิกการจองฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)28/05/201808:30:0016:30:00ตรวจสอบภายในภายนอก 10ขอขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้09/05/201815:24:45
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)08/05/201808:30:0016:30:00ตรวจติดตามจาก สตง.ภายนอก 5ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้04/05/201815:11:17
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUราชาวดี10/05/201808:30:0016:30:00คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ อ.วัดโบสถ์ภายนอก 50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้02/05/201814:22:50
ยกเลิกการจองงาน ITราชาวดี04/05/201813:00:0015:00:00Video Conferenceภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้02/05/201810:01:59
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี04/05/201809:30:0012:00:00งานวิ่ง สาสุขสองแควมินิมาราธอนภายนอก 10ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้02/05/201809:29:34
อนุมัติงานแผนไทยกังสดาล(ตึกใหม่)15/05/201808:30:0012:00:00สอบรับผู้ช่วย 330 ชั่วโมงภายใน5ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้02/05/201808:51:33
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)25/05/201808:30:0012:00:00กิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้01/05/201810:58:38
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)10/05/201808:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้01/05/201810:57:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)07/05/201808:30:0012:00:00กลุ่มงานควบคุมโรคภายใน80ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้01/05/201810:53:37
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)04/05/201808:30:0012:00:00ประชุมอสมภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้01/05/201810:46:23
ยกเลิกการจองฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)15/05/201808:30:0016:30:00สอบเจ้าหน้าที่ภายนอก 10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้01/05/201808:59:53
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)01/05/201813:00:0016:30:00พัสดุภายใน5ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้01/05/201808:58:58
อนุมัติNCDราชาวดี02/05/201808:30:0012:00:00นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโรคหัวใจและหลอดเลือดภายนอก 15ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้30/04/201813:36:36
อนุมัติงานPalliative careราชาวดี30/04/201813:00:0016:30:00ตรวจสอบเวชระเบียนภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้26/04/201809:33:29
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)25/04/201813:00:0014:00:00ประชุมเจ้าหน้าทีบริการทำความสะอาดภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้24/04/201811:38:51
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี25/04/201813:00:0016:30:00การพิจารณาวัสดุก่อสร้างภายนอก 10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้24/04/201811:37:18
อนุมัติองค์กรแพทย์ราชาวดี24/04/201812:00:0014:00:00ประชุมองค์กรแพทย์ภายใน10ไม่ขอขอไม่ขอใช้ใช้ใช้23/04/201815:27:20
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี23/04/201809:00:0016:30:00ทีมนำประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับ HA ITA และ ชี้แจง p4pภายใน20ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้19/04/201810:52:46
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี26/04/201809:00:0012:00:00ชี้แจ้งจ่ายตรง กรมบัญชีกลางภายใน30ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้17/04/201816:35:41
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)12/04/201808:30:0016:00:00แนวทางการดำเนินงานโคงการด้านภาษาอังกฤษภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้05/04/201813:19:03
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)11/04/201808:30:0016:00:00แนวทางการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้05/04/201813:14:27
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี20/04/201813:00:0016:30:00โปรแกรมใหม่ของความเสี่ยงภายใน70ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้04/04/201818:17:20
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี19/04/201813:00:0016:30:00โปรมแกรมใหม่ของความเสี่ยงภายใน70ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้04/04/201818:15:22
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)27/04/201808:30:0012:00:00กิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้04/04/201811:16:02
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)24/04/201808:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้04/04/201811:14:12
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)10/04/201808:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้04/04/201811:12:51
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)09/04/201808:30:0016:00:00ยาเสพติดภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้04/04/201811:11:23
อนุมัติงานธุระการกังสดาล(ตึกใหม่)11/04/201808:30:0016:30:00รดน้ำดำหัวเนื่องในเทศการสงกรานต์ภายใน25ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้04/04/201807:37:36
อนุมัติงานห้องคลอด LRราชาวดี03/04/201813:00:0016:30:00เตรียมความพร้อมรับแผนอุบัติเหตุหมู่ภายใน40ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้03/04/201810:06:41
อนุมัติงานPalliative careราชาวดี10/04/201813:30:0016:30:00ประชุมพัฒนาระบบงาน HHC,PCCภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้03/04/201809:14:34
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUราชาวดี04/04/201813:00:0016:30:00ประชุมติดตามการดำเนินงานทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำภายใน25ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้28/03/201814:24:41
ยกเลิกการจองงานธุระการกังสดาล(ตึกใหม่)10/04/201808:30:0016:30:00จัดงานเทศกาลสงกรานต์ภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้27/03/201808:49:02
อนุมัติงานPalliative careชลธาร(โรงครัว)26/03/201812:00:0013:00:00รับรองคณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยพิษณุโลกภายนอก 5ไม่ขอขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้26/03/201810:42:40
อนุมัติฝ่ายทันตกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)23/03/201815:00:0016:30:00ชี้แจงโครงการสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้22/03/201808:39:18
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)22/03/201813:00:0014:30:00ติดตามการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินฯภายนอก 10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้21/03/201815:49:15
อนุมัติฝ่ายทันตกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)22/03/201814:00:0015:30:00ทีมสันทนาการภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้20/03/201810:28:43
อนุมัติองค์กรแพทย์กินรี(ตึกใหม่)19/03/201813:30:0016:30:00ปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ ปี 2ภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้19/03/201810:02:21
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)23/03/201808:30:0012:00:00อบรมยาเสพติดภายใน130ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้16/03/201813:43:28
อนุมัติงานPalliative careราชาวดี26/03/201814:00:0016:30:00ประชุมกลุ่มเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยติดเตียงภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้15/03/201815:10:24
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี22/03/201813:30:0016:30:00คณะกรรมการความเสี่ยงภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้13/03/201819:06:15
ยกเลิกการจองฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี16/03/201813:30:0016:30:00คณะกรรมการความเสี่ยงภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้13/03/201818:58:45
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี12/03/201813:00:0016:30:00ซ้อมแผนภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้12/03/201810:56:06
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี13/03/201809:00:0012:00:00ชี้แจงรายละเอียดงานก่อสร้างภายใน6ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้09/03/201814:56:49
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี09/04/201808:30:0016:30:00โตรงการเสริมสร้างระเบียบด้านการเงินและพัสดุภายนอก 30ขอขอขอใช้ใช้ใช้08/03/201815:06:21
อนุมัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี29/03/201808:30:0016:00:00การคัดกรองผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้08/03/201811:27:16
อนุมัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี23/03/201808:30:0016:00:00การคัดกรองผู้ป่วย และการดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้08/03/201811:24:54
อนุมัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี16/03/201813:00:0016:30:00การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้08/03/201811:20:44
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี08/03/201814:00:0016:00:00เจ้าหน้าที่กลุ่มการฯภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้07/03/201816:04:56
อนุมัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี15/03/201813:00:0016:30:00การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้05/03/201810:27:51
ยกเลิกการจองงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี09/03/201813:00:0016:30:00การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้05/03/201810:26:16
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)30/03/201808:30:0012:00:00กิจกรรมผุ้สุงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้05/03/201809:05:57
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)27/03/201808:30:0012:00:00ฉีดวัควีนเด้กภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้05/03/201809:04:36
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)13/03/201808:30:0012:00:00ฉีดวัควีนเด็กภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้05/03/201809:03:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)09/03/201808:30:0012:00:00ประชุมอ.ส.มภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้05/03/201809:00:41
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี05/03/201813:00:0016:00:00รับสโมสาโลตาลี่ภายใน20ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้02/03/201816:36:52
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)02/03/201810:00:0018:00:00ประชุมประจำเดือนภายใน13ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้02/03/201809:04:02
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี28/02/201809:30:0011:30:00นิเทศนักศึกษาภายใน12ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้27/02/201814:50:51
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี21/03/201808:30:0016:00:00รับดูงาน Green&Clean Hospital สสจ.อุตรดิตถ์ภายนอก 40ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้26/02/201814:02:42
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี26/02/201813:00:0016:30:00ENVภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้26/02/201813:18:48
รออนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)21/02/201808:30:0016:30:00สอบสัมภาษณ์ พกส.ภายนอก 10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้26/02/201809:11:37
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)15/03/201808:30:0016:30:00สอบ พกส.ภายนอก 10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้26/02/201809:10:41
อนุมัติฝ่ายทันตกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)23/02/201814:00:0016:00:00Happy Money Programภายนอก 50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้22/02/201816:05:54
ยกเลิกการจองฝ่ายทันตกรรมราชาวดี26/02/201814:00:0016:00:00Happy money Programภายนอก 50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้22/02/201815:49:42
อนุมัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี23/02/201814:00:0016:30:00ประชุมหน่วยงานภายใน24ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้22/02/201808:44:41
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)22/02/201813:00:0016:30:00ประชุมทีมสุขภาพภายใน40ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้21/02/201812:51:39
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี22/02/201813:00:0016:30:00ประชุมทีมสุขภาพภายใน50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้21/02/201812:50:08
อนุมัติงานกายภาพบำบัดราชาวดี20/02/201813:00:0016:00:00ทีมดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ครั้งที่ 4ภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้19/02/201815:22:28
อนุมัติงานให้คำปรึกษา/จิตเวชเนรมิตร(PCU)22/02/201808:00:0016:30:00อบรมอ.ส.ม.เชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชนภายนอก 30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้14/02/201812:37:35
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)15/02/201813:30:0016:30:00ประชุมเกณฑ์รับสมัคร พกส.ภายใน5ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้13/02/201811:46:14
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี14/02/201810:00:0012:00:00RM ความเสี่ยงภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้13/02/201810:16:49
ยกเลิกการจองNCDราชาวดี09/02/201813:30:0016:30:00การดูแลผู้ป่วยโรคไตภายนอก 5ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้08/02/201813:46:42
อนุมัติงานกายภาพบำบัดราชาวดี05/02/201813:00:0016:30:00ทีมนำโรงพยาบาลภายใน20ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้04/02/201817:25:49
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)23/02/201808:30:0012:00:00จัดกิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้02/02/201811:49:04
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)09/02/201808:30:0012:00:00ประชุมอสมภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้02/02/201811:42:21
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)13/02/201808:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้02/02/201811:40:01
อนุมัติงานPalliative careราชาวดี08/02/201813:30:0016:00:00ประชุมงาน HHCภายใน12ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้02/02/201809:36:05
อนุมัติงานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี30/01/201813:00:0016:30:00conference case studyภายใน13ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้26/01/201815:24:19
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี01/02/201814:30:0016:30:00ประชุมเจ้าหน้าที่ รพ.วัดโบสถ์ภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้25/01/201810:46:33
ยกเลิกการจองฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี31/01/201813:30:0016:30:00ประชุม ENVภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้24/01/201815:20:16
อนุมัติ34,10,32,33,18,8,6,9,12,19ราชาวดี25/01/201813:00:0016:30:00ประชุมทีมดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้23/01/201815:37:32
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี24/01/201813:00:0016:30:00ประชุม ENVภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้23/01/201815:05:48
ยกเลิกการจองงานธุระการราชาวดี15/02/201808:30:0016:30:00รับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจราชการภายนอก 50ขอขอขอใช้ใช้ใช้23/01/201810:43:25
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี26/01/201813:00:0016:30:00กรรมการความเสี่ยงภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้22/01/201821:48:38
อนุมัติงานแผนไทยกังสดาล(ตึกใหม่)24/01/201809:00:0012:00:00รับนิเทศงานภายนอก 12ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้22/01/201816:22:16
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)22/01/201809:00:0011:30:00นิเทศนักศึกษาภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้22/01/201808:53:24
อนุมัติงาน ITกังสดาล(ตึกใหม่)18/01/201813:00:0014:30:00web confer การใช้ datacorrectภายนอก 2ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้18/01/201816:16:29
อนุมัติNCDราชาวดี19/01/201813:00:0016:30:00การบันทึกข้อมูขเวชระเบียนภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้18/01/201811:48:33
อนุมัติงานธุระการราชาวดี26/01/201809:00:0012:00:00Web Conferenceภายใน10ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้10/01/201811:12:24
อนุมัติงานธุระการราชาวดี24/01/201809:00:0012:00:00Web Conferenceภายใน10ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้10/01/201811:11:26
อนุมัติงานธุระการราชาวดี12/01/201809:00:0012:00:00Web conferenceภายใน10ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้10/01/201811:09:42
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)10/01/201809:30:0016:30:00หัวหน้างานกลุ่มการภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้10/01/201808:56:23
อนุมัติงานแผนไทยราชาวดี17/01/201808:30:0016:30:00ตรวจประเมินมาตรฐานงานบริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ2561ภายนอก 30ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้09/01/201820:38:13
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี15/01/201809:00:0016:30:00คปสอ.วัดโบสถ์ภายใน25ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้09/01/201812:55:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี05/01/201813:30:0016:00:00ประชุมทีมสุขภาพภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้05/01/201811:11:45
อนุมัติงานกายภาพบำบัดกินรี(ตึกใหม่)05/01/201813:00:0016:30:00ประชุมทีมนำ ครั้งที่ 5/2561ภายใน20ไม่ขอไม่ขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้04/01/201822:09:26
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)30/01/201808:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้03/01/201814:29:03
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)26/01/201808:30:0012:00:00กิจกรรมผุ้สุงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้03/01/201814:27:31
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)25/01/201808:30:0016:00:00ตรวจคัดกรองตาต้อกระจกภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้03/01/201814:26:13
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)24/01/201808:30:0016:00:00ตรวจคัดกรองตาต้อกระจกภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้03/01/201814:23:47
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)12/01/201808:30:0012:00:00ประชุมอ.ส.มภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้03/01/201814:22:10
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)10/01/201808:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้03/01/201814:20:25
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)05/01/201812:00:0016:30:00ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้03/01/201814:17:21
อนุมัติงานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี03/01/201813:00:0016:30:00conference case studyภายใน13ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้03/01/201808:33:04
อนุมัติงานธุระการราชาวดี25/12/201713:00:0016:30:00ประชุมทีมนำภายใน20ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้25/12/201709:25:28
อนุมัติงานผู้ป่วยนอก OPDชลธาร(โรงครัว)22/12/201714:00:0016:00:00สอนนักศึกษาพยาบาลภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้22/12/201710:25:45
อนุมัติงานธุระการกังสดาล(ตึกใหม่)22/12/201713:30:0016:30:00ประชุมทีม HRDภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้20/12/201714:13:15
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)27/12/201708:30:0016:00:00ประชุมคณะกรรมการอ.ส.มภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้14/12/201712:34:41
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี27/12/201708:30:0016:30:00ประชุมสัญจรเอดส์และวัณโรคภายนอก 50ขอขอขอใช้ใช้ใช้14/12/201712:02:14
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี21/12/201708:30:0012:00:00นิเทศงาน ICภายนอก 20ขอขอไม่ขอใช้ใช้ใช้13/12/201715:35:46
อนุมัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี22/12/201713:00:0016:30:00BLS กับการใช้ AEDภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้13/12/201715:34:06
อนุมัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี21/12/201713:00:0016:30:00BLS กับการใช้ AEDภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้13/12/201715:32:32
ยกเลิกการจองฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี14/12/201708:30:0012:00:00ITAภายใน20ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้13/12/201708:57:08
อนุมัติห้องชันสูตรLABราชาวดี14/12/201709:30:0012:00:00ทีมนำภายใน19ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้12/12/201712:06:26
อนุมัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี15/12/201713:00:0016:30:00CPR และการใช้ AEDภายใน50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้08/12/201716:07:25
อนุมัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี14/12/201713:00:0016:30:00CPR และการใช้ AEDภายใน50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้08/12/201716:02:48
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)19/12/201708:30:0016:00:00อบรมการกู้ชีพของอ.ส.มในเขตอำเภอวัดโบสถ์ภายใน150ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้08/12/201714:58:05
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)18/12/201708:30:0016:00:00อมรมการกู้ชีพของอ.ส.มในเขตอำเภอวัดโบสถ์ภายใน150ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้08/12/201714:54:21
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)12/12/201713:00:0016:30:00ระบบยาภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้06/12/201716:15:28
ยกเลิกการจองฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี12/12/201713:00:0016:00:00ระบบยาภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้06/12/201716:13:09
ยกเลิกการจองฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี14/12/201713:00:0016:30:00ITAภายใน20ไม่ขอไม่ขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้06/12/201712:24:49
อนุมัติงานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี06/12/201713:00:0016:30:00ประชุม conferenceภายใน12ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้06/12/201710:05:29
อนุมัติงานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี13/12/201708:00:0016:30:00สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ภายใน10ขอขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้03/12/201707:51:35
อนุมัติงานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี12/12/201708:00:0016:30:00สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ภายใน10ขอขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้03/12/201707:50:01
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)29/12/201708:30:0012:00:00จัดกิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้01/12/201714:51:32
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)26/12/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้01/12/201714:50:04
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)22/12/201708:30:0012:00:00ประชุมอ.ส.มภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้01/12/201714:48:39
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)12/12/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้01/12/201714:46:55
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)04/12/201713:00:0016:00:00ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้01/12/201714:44:33
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี30/11/201708:30:0016:00:00HA 2P Safety Hospital Conferenceภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้28/11/201708:55:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี29/11/201708:30:0016:30:00HA 2P Safety Hospital Conferenceภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้28/11/201708:52:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี01/12/201713:00:0016:30:00วิชากรภายใน40ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้27/11/201720:00:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)28/11/201709:00:0018:00:00หัวหน้างานฝ่ายการพยาบาลภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้24/11/201715:49:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี23/11/201713:30:0016:30:00ประชุมENVภายใน16ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้20/11/201715:26:00
อนุมัติงานsupplyราชาวดี21/11/201713:30:0016:30:00ประชุม ICภายใน18ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้20/11/201715:24:00
อนุมัติงานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี22/11/201713:30:0016:00:00สอนนักศึกษาพยาบาลภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้20/11/201713:11:00
ยกเลิกการจองงานPalliative careราชาวดี20/11/201713:00:0016:30:00ประชุม HHC,Palliative Careภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้16/11/201713:52:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)15/11/201708:30:0012:00:00อ.ส.มเลิกบุหรี่ภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้14/11/201709:25:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)13/11/201713:00:0015:00:00ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานผู้นำสุขภาพภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้14/11/201709:21:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)07/11/201708:30:0012:00:00ประชุมกองทุนหมู่บ้านภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้06/11/201714:29:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี14/11/201712:00:0016:30:00แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไตภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้06/11/201713:40:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี10/11/201712:00:0016:30:00แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไตภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้06/11/201713:36:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี07/11/201712:00:0016:30:00PCTภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้06/11/201713:35:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)24/11/201708:30:0012:00:00จัดกิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้01/11/201709:54:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)21/11/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้01/11/201709:52:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)17/11/201708:30:0012:00:00ประชุมอสมภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้01/11/201709:50:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)10/11/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้01/11/201709:48:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)02/11/201713:00:0016:00:00ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้01/11/201709:46:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)24/11/201708:30:0016:30:00สอบ พกส.ภายนอก 10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้30/10/201716:43:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)23/11/201708:30:0016:30:00สอบ พกส.ภายนอก 10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้30/10/201716:42:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)22/11/201708:30:0016:30:00สอบ พกส.ภายนอก 10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้30/10/201716:41:00
อนุมัติห้องเลขาผอ.กินรี(ตึกใหม่)31/10/201713:00:0016:30:00รับ ผอ.ศูนย์อนามัย กับทีม มาปรึกษาหารือเรื่องรับอธิบดี วันที่ 23/11/60ภายนอก 15ไม่ขอไม่ขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้30/10/201716:01:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)21/11/201708:30:0016:30:00สอบ พกส.ภายนอก 10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้30/10/201715:08:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปชลธาร(โรงครัว)20/11/201708:00:0016:30:00สอบ พกส.ภายนอก 10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้30/10/201715:06:00
อนุมัติห้องเลขาผอ.ราชาวดี24/10/201712:00:0013:30:00ประชุมองค์กรแพทย์ภายใน8ไม่ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้24/10/201708:26:00
ยกเลิกการจองงานPalliative careราชาวดี24/10/201713:00:0016:30:00ประชุมคณะทำงาน HHCภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้20/10/201715:39:00
อนุมัติห้องเลขาผอ.ราชาวดี20/10/201713:00:0016:30:00ประชุมทีมนำภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้19/10/201712:09:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)16/10/201708:30:0016:00:00ประชุมจิตอาสางานแพทย์ภายใน160ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้11/10/201713:10:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)09/10/201709:30:0016:30:00ประชุมคณะทำงานLTCเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้06/10/201710:05:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี09/11/201708:30:0016:30:00เลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ภายใน180ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้05/10/201714:03:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)04/10/201710:00:0016:30:00หัวหน้างานฝ่ายการพยาบาลภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้04/10/201708:30:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)31/10/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้03/10/201709:42:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)03/10/201712:00:0016:00:00ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้03/10/201709:40:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)12/10/201708:30:0012:00:00ประชุมอ.ส.มภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้03/10/201709:38:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)10/10/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้03/10/201709:36:00
อนุมัติห้องเลขาผอ.ราชาวดี11/10/201712:00:0014:00:00ประชุมองค์กรแพทย์ภายใน8ไม่ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้02/10/201711:31:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี02/10/201710:00:0012:00:00ต้อนรับสโมสรโรตารี่ภายใน30ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้02/10/201708:27:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี19/10/201708:30:0016:30:00วิจัย r2rภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้26/09/201714:41:00
ยกเลิกการจองกลุ่มการพยาบาลราชาวดี17/10/201708:30:0016:30:00วิจัย r2rภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้26/09/201714:40:00
ยกเลิกการจองกลุ่มการพยาบาลราชาวดี18/10/201708:30:0016:30:00วิจัย r2rภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้26/09/201714:39:00
อนุมัติงานฝากครรภ์ราชาวดี28/09/201709:00:0016:30:00ทำแผน คปสอ ปี61ต่อภายใน20ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้25/09/201710:36:00
อนุมัติงานฝากครรภ์ราชาวดี27/09/201709:00:0016:30:00ทำแผนคปสอภายใน20ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้25/09/201710:30:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUกังสดาล(ตึกใหม่)26/09/201708:30:0012:30:00ติดตามผลการบันทึกข้อมูลฯภายนอก 20ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้25/09/201709:33:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี26/09/201712:00:0016:30:00ทบทวนเคสและประชุม PCTภายใน30ไม่ขอขอขอใช้ใช้ใช้19/09/201720:51:00
อนุมัติงานธุระการกังสดาล(ตึกใหม่)21/09/201713:00:0016:30:00ประชุมทีม HRภายใน7ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้19/09/201716:46:00
อนุมัติงานPalliative careกังสดาล(ตึกใหม่)28/09/201713:00:0016:30:00ประชุมทีม HHCภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้15/09/201714:20:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี06/10/201708:30:0016:30:00R2Rภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้15/09/201714:18:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี05/10/201708:30:0016:30:00R2Rภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้15/09/201714:16:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี15/09/201713:00:0016:30:00อบรมความเสี่ยงภายใน50ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้07/09/201714:25:00
ยกเลิกการจองฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี14/09/201713:00:0016:30:00อบรมความเสี่ยงภายใน50ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้07/09/201714:23:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี13/09/201713:00:0016:30:00อบรมความเสี่ยงจนท.ภายใน50ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้07/09/201714:21:00
ยกเลิกการจองกลุ่มการพยาบาลราชาวดี21/09/201713:00:0016:00:00การ CPR ทารกภายใน40ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้06/09/201712:25:00
ยกเลิกการจองกลุ่มการพยาบาลราชาวดี20/09/201713:00:0016:00:00การ CPR ทารกภายใน40ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้06/09/201712:24:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)07/09/201708:30:0016:00:00ประชุมกองทุนหมู่บ้านภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้05/09/201715:56:00
อนุมัติงานประกันราชาวดี05/09/201714:00:0016:30:00ประชุมทีม HRภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้05/09/201710:36:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี12/09/201713:00:0016:30:00ระบบยาภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้05/09/201709:56:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)07/09/201708:30:0016:30:00อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯภายนอก 60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้04/09/201714:56:00
อนุมัติฝ่ายทันตกรรมราชาวดี08/09/201713:00:0016:30:00งานทันตสาธารณสุขภายใน20ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้04/09/201714:15:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)29/09/201708:30:0012:00:00กิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้04/09/201709:20:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)26/09/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้04/09/201709:18:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)08/09/201708:30:0012:00:00ประชุมอ.ส.มภายใน120ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้04/09/201709:16:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)12/09/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้04/09/201709:14:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)04/09/201712:00:0016:00:00ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้04/09/201709:11:00
อนุมัติงานsupplyราชาวดี01/09/201710:30:0012:00:00การทบทวนจัดการระบบเบิกจ่ายและตรวจสอบเครื่องมือการแพทย์ภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้01/09/201704:37:00
อนุมัติงานธุระการกินรี(ตึกใหม่)31/08/201708:30:0016:30:00รับตรวจประเมิน FAIภายนอก 30ขอขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้30/08/201709:42:00
อนุมัติงานธุระการกังสดาล(ตึกใหม่)31/08/201708:30:0016:30:00รับตรวจประเมิน FAIภายนอก 30ขอขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้30/08/201709:37:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี30/08/201712:00:0016:30:00EKG meeting และประชุมทีม PCTภายใน40ไม่ขอขอขอใช้ใช้ใช้29/08/201713:09:00
อนุมัติNCDกังสดาล(ตึกใหม่)04/09/201713:00:0016:00:00ประเมิน CKD clinicภายนอก 15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้25/08/201713:50:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)25/08/201713:00:0016:30:00แผนภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้25/08/201713:15:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี25/08/201713:30:0016:30:00เตรียมความพร้อมรับประเมิน FAIภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้22/08/201716:24:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี24/08/201710:00:0012:00:00เปิดซองเสนอราคาภายใน7ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้21/08/201710:19:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)22/08/201708:30:0012:00:00อบรมส่งเสริมการพัฒนาการเด็กภายใน50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้17/08/201711:12:00
อนุมัติงานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี18/08/201708:00:0009:00:00ตรวจสุขภาพจนท.ภายใน70ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้16/08/201713:41:00
อนุมัติงานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี17/08/201708:00:0009:00:00ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ภายใน70ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้16/08/201713:40:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี16/08/201713:30:0016:30:00PCTภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้15/08/201710:24:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมกินรี(ตึกใหม่)18/08/201708:30:0016:00:00ตอนรับทีมบริษัท CPภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้15/08/201710:14:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)18/08/201708:30:0016:00:00ตอนรับทีมบริษัท CPภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้15/08/201709:45:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)11/08/201709:00:0016:00:00หัวหน้างานกลุ่มการภายใน15ขอไม่ขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้11/08/201711:00:00
อนุมัติฝ่ายทันตกรรมราชาวดี15/08/201714:00:0016:30:00เตรียมความพร้อมซ้อมแผนอัคคีภัยภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้11/08/201710:03:00
อนุมัติงานPalliative careกังสดาล(ตึกใหม่)21/08/201713:00:0016:00:00ประชุมงาน HHC ปี60ภายใน30ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้10/08/201713:31:00
อนุมัติNCDกังสดาล(ตึกใหม่)08/08/201708:30:0016:30:00พี่ช่วยน้อง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดและระบบบริการสุขภาพภายนอก 16ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้07/08/201714:31:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)29/08/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้02/08/201710:45:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)25/08/201708:30:0012:00:00กิจกรรมผู้สูงอายุภายใน120ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้02/08/201710:43:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)18/08/201708:30:0012:00:00ประชุมอ.ส.มภายใน150ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้02/08/201710:42:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)11/08/201708:30:0016:00:00LTCภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้02/08/201710:40:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)10/08/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้02/08/201710:38:00
อนุมัติฝ่ายทันตกรรมราชาวดี18/08/201708:00:0016:30:00ซ้อมแผนอัคคีภัยภายใน120ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้01/08/201714:24:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี02/08/201709:00:0012:00:00สรุปผลฝึกงานนิสิตแพทย์ภายใน15ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้31/07/201714:48:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี01/08/201713:30:0015:30:00GIN conference COP customerภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้31/07/201714:43:00
ยกเลิกการจองงานธุระการราชาวดี17/08/201713:00:0016:30:00รับการตรวจเยี่ยมจากทีมตรวจราชการภายนอก 30ขอขอขอใช้ใช้ใช้26/07/201716:01:00
อนุมัติงานธุระการราชาวดี31/08/201708:30:0016:30:00รับตรวจประเมินการเงินการคลัง FAIภายนอก 20ขอขอขอใช้ใช้ใช้26/07/201715:58:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)31/07/201708:30:0016:00:00อมรมผู้ปกครองเด็กตรวจพัฒนาการช้าภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้26/07/201713:55:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)01/08/201713:00:0016:30:00ระบบยาภายใน8ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้25/07/201715:55:00
อนุมัติX-Rayราชาวดี25/07/201709:30:0012:00:00ประเมินคุณภาพงานรังสีวินิจฉัยภายใน8ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้25/07/201708:41:00
อนุมัติงานฝากครรภ์ราชาวดี02/08/201713:00:0016:30:00อบรมการใช้เครื่่่องอัลตร้าซาวด์ภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้25/07/201705:31:00
อนุมัติงานsupplyราชาวดี27/07/201713:30:0016:00:00เตรียมพร้อมซ้อมอัคคีภัยภายใน12ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้24/07/201713:14:00
อนุมัติงานsupplyราชาวดี24/08/201713:00:0016:30:00อบรมบุคลากร เรื่องICภายใน60ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้24/07/201713:12:00
อนุมัติงานsupplyราชาวดี23/08/201713:00:0016:30:00อบรมบุคลากร เรื่องIcภายใน60ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้24/07/201713:10:00
อนุมัติงานsupplyราชาวดี22/08/201713:00:0016:30:00อบรมบุคลากร เรื่อง ICภายใน60ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้24/07/201713:07:00
อนุมัติงานsupplyราชาวดี21/08/201713:00:0016:30:00อบรมเชิงปฏิบัตการการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลภายใน60ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้24/07/201713:03:00
อนุมัติห้องเลขาผอ.ชลธาร(โรงครัว)21/07/201713:00:0015:00:00สอนนักศึกษาแพทย์ภายใน3ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้21/07/201708:52:00
ยกเลิกการจองฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี31/07/201708:30:0016:30:00ประเมิน FAIภายนอก 20ขอขอขอใช้ใช้ใช้20/07/201712:06:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี25/07/201713:00:0016:30:00กรรมการความเสี่ยงภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้20/07/201710:08:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)21/07/201713:00:0016:30:00เข้าฐานการใช้ยาภายใน40ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้20/07/201710:03:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี20/07/201713:00:0016:30:00PCTภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้20/07/201709:53:00
อนุมัติงานผู้ป่วยนอก OPDชลธาร(โรงครัว)20/07/201713:30:0016:30:00conference case study นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้18/07/201717:50:00
อนุมัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี18/07/201714:30:0016:30:00สอนอบรมการตรวจร่างกายภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้17/07/201713:08:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี24/07/201713:00:0016:30:00การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลภายใน40ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้13/07/201709:20:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี21/07/201713:00:0016:30:00การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลภายใน40ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้13/07/201709:15:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)21/07/201708:30:0016:00:00รณรงค์ตรวจพัฒนาการเด็กภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้12/07/201714:19:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)20/07/201708:30:0016:00:00รณรงค์ตรวจพัฒนาการเด็กภายใน50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้12/07/201714:15:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)19/07/201708:30:0016:00:00รณรงค์ตรวจพัฒนาการเด็กภายใน50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้12/07/201714:13:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)17/07/201708:30:0016:00:00รณรงค์ตรวจพัฒนาการเด็กภายใน50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้12/07/201714:09:00
อนุมัติงานธุระการราชาวดี17/07/201708:30:0016:30:00ประชุมทีมนำภายใน20ขอขอขอใช้ใช้ใช้12/07/201711:06:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)18/07/201709:00:0012:00:00อบรมนักเรียนก.ศ.นภายนอก 80ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้11/07/201715:19:00
อนุมัติงานธุระการกังสดาล(ตึกใหม่)20/07/201714:00:0016:30:00ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไปภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้11/07/201714:27:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)12/07/201709:00:0016:30:00ประชุมหัวหน้างานกลุ่มการภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้11/07/201708:36:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)11/07/201709:00:0016:30:00ประชุมหัวหน้างานกลุ่มการภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้11/07/201708:35:00
อนุมัติงานsupplyราชาวดี13/07/201708:30:0016:00:00รับประเมินGreen add Clean และองค์กรปลอดกล่องโฟมภายใน30ขอขอขอใช้ใช้ใช้07/07/201703:38:00
อนุมัติห้องเลขาผอ.ราชาวดี07/07/201708:30:0016:30:00วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาฯภายนอก 25ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้06/07/201712:57:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)28/07/201708:30:0012:00:00จัดกิจกรรมผู้สูงอายุภายนอก 150ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้06/07/201709:04:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)11/07/201708:30:0012:00:00ตรวจเอกสารกองทุนภายใน23ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้04/07/201715:08:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)05/07/201708:30:0012:00:00ยาเสพติดภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้04/07/201715:05:00
ยกเลิกการจองฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)17/07/201713:00:0016:30:00ระบบยา PTCภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้04/07/201714:39:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)27/07/201708:30:0012:00:00กิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้04/07/201713:08:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)25/07/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้04/07/201713:05:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)14/07/201708:30:0012:00:00ประชุมอสมภายใน120ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้04/07/201713:03:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)11/07/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้04/07/201713:00:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)04/07/201713:00:0016:00:00ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้04/07/201712:56:00
อนุมัติงานผู้ป่วยนอก OPDกังสดาล(ตึกใหม่)07/07/201710:00:0012:00:00ต้อนรับอาจารย์นิเทศ นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 3 มน.ภายใน12ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้04/07/201711:36:00
อนุมัติห้องชันสูตรLABราชาวดี04/07/201709:00:0016:30:00ทีมนำ ทำแผนประจำปีงบ 2561ภายใน20ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้03/07/201715:20:00
ยกเลิกการจองงานผู้ป่วยนอก OPDกังสดาล(ตึกใหม่)06/07/201709:00:0010:30:00ต้อนรับอาจารย์นิเทศนศ.มน.ภายใน12ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้03/07/201712:26:00
ยกเลิกการจองฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี11/07/201713:00:0016:30:00ระบบยาภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้30/06/201716:14:00
อนุมัติงานฝากครรภ์ราชาวดี06/07/201708:30:0016:30:00รับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังจากงานส่งเสริมฯสสจ.ภายใน30ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้27/06/201709:08:00
อนุมัติงานฝากครรภ์ราชาวดี28/06/201713:00:0016:30:00เตรียมรับการเยี่ยมเสริมพลังจากสสจ.ภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้27/06/201708:14:00
อนุมัติงานฝากครรภ์ราชาวดี26/07/201713:00:0016:30:00อบรมความรู้และการใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์ภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้27/06/201708:10:00
อนุมัติงานฝากครรภ์ราชาวดี19/07/201713:00:0016:30:00อบรมความรู้และการใช้เครื่่องอัลตร้าซาวด์ภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้27/06/201708:04:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี03/07/201713:30:0016:30:00PCTภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้26/06/201714:27:00
อนุมัติงานsupplyราชาวดี27/06/201713:30:0016:30:00ประชุมทีมICภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้26/06/201713:26:00
อนุมัติงานประกันกังสดาล(ตึกใหม่)28/06/201708:30:0016:30:00ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้26/06/201711:05:00
อนุมัติNCDราชาวดี22/06/201713:00:0016:30:00VDO conferenceภายนอก 7ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้22/06/201709:47:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)22/06/201709:00:0016:30:00ประจำเดือนภายใน15ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้21/06/201716:42:00
ยกเลิกการจองงานsupplyกังสดาล(ตึกใหม่)26/06/201713:30:0016:30:00ประชุมทีมICภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้21/06/201711:39:00
อนุมัติงานsupplyราชาวดี26/06/201713:00:0016:30:00เตรียมรับชมรมทูตอารยปัตย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและมัน่คงมนุษย์จังหวัดภายใน15ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้21/06/201711:33:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)21/06/201710:30:0016:30:00ตรวจสอบเวชระเบียน รพ.สต.ภายใน5ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้21/06/201710:06:00
อนุมัติงานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี20/06/201709:00:0012:00:00ต้อนรับอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มน.ภายใน9ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้19/06/201711:45:00
อนุมัติงานsupplyราชาวดี16/06/201708:00:0016:30:00รับประเมินมาตรฐาน7ด้าน (ทีมENV MEM สุขศึกษา)ภายใน60ขอขอขอใช้ใช้ใช้11/06/201712:52:00
อนุมัติงานsupplyราชาวดี12/06/201713:30:0016:00:00เตรียมรับประเมิน7ด้านทีมENVภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้11/06/201712:50:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)13/06/201713:30:0016:30:00ระบบยาภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้08/06/201713:35:00
อนุมัติงานส่งเสริมฯราชาวดี13/06/201708:30:0016:30:00รับการประเมิน SRRT และหัดภายนอก 20ขอขอขอใช้ใช้ใช้06/06/201709:07:00
ยกเลิกการจองงานส่งเสริมฯราชาวดี08/06/201708:30:0016:30:00รับการประเมิน SRRT และหัดภายนอก 10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้06/06/201708:26:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)12/06/201708:30:0012:00:00ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลวัดโบสถ์ภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้05/06/201708:32:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)30/06/201708:30:0012:00:00กิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้05/06/201708:30:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)27/06/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้05/06/201708:27:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)21/06/201708:30:0016:00:00ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ภายใน500ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้05/06/201708:25:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)13/06/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้05/06/201708:23:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)09/06/201708:30:0012:00:00ประชุมอ.ส.มภายใน100ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้05/06/201708:20:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)05/06/201712:00:0016:00:00ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้05/06/201708:18:00
ยกเลิกการจองฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี20/06/201713:00:0016:30:00ประชุมผู้จัดการความเสี่ยงภายใน30ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้01/06/201715:32:00
อนุมัติงานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี01/06/201714:00:0016:30:00ประชุมจนท. OPDภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้01/06/201711:24:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)22/06/201713:00:0016:00:00นักศึกษา np ขอใช้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้31/05/201713:14:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลชลธาร(โรงครัว)20/06/201713:00:0016:00:00นักศึกษา np ขอใช้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้31/05/201713:13:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลชลธาร(โรงครัว)21/06/201713:00:0016:00:00นักศึกษา np ขอใช้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้31/05/201713:13:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลชลธาร(โรงครัว)19/06/201713:00:0016:00:00นักศึกษา np ขอใช้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้31/05/201713:12:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลชลธาร(โรงครัว)15/06/201713:00:0016:00:00นักศึกษา np ขอใช้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้31/05/201713:11:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลชลธาร(โรงครัว)12/06/201713:00:0016:00:00นักศึกษา np ขอใช้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้31/05/201713:10:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลชลธาร(โรงครัว)14/06/201713:00:0016:00:00นักศึกษา np ขอใช้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้31/05/201713:10:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลชลธาร(โรงครัว)08/06/201713:00:0016:00:00นักศึกษา np ขอใช้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้31/05/201713:09:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลชลธาร(โรงครัว)08/06/201713:00:0016:00:00นักศึกษา np ขอใช้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้31/05/201713:08:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลชลธาร(โรงครัว)07/06/201713:00:0016:00:00นักศึกษา NP ขอใช้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้31/05/201713:06:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลชลธาร(โรงครัว)06/06/201713:00:0016:00:00นักศึกษา np ขอใช้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้31/05/201713:05:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลชลธาร(โรงครัว)05/06/201713:00:0016:00:00นักศึกษา np ขอให้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้31/05/201712:56:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลชลธาร(โรงครัว)02/06/201713:00:0016:00:00นักศึกษา NP ขอให้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้31/05/201712:52:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลชลธาร(โรงครัว)01/06/201713:00:0016:00:00นักศึกษา NP ขอใช้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้31/05/201711:49:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลชลธาร(โรงครัว)31/05/201713:00:0016:00:00นักศึกษา NP ขอใช้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้31/05/201711:34:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี06/06/201710:00:0016:30:00เปิดซองภายใน4ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้30/05/201708:30:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี29/05/201713:30:0016:30:00ทบทวนเคส PCTภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้26/05/201715:42:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)29/05/201713:00:0016:00:00ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้26/05/201713:29:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี22/05/201709:00:0010:30:00ปฐมนิเทศนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มน.ภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้21/05/201712:26:00
อนุมัติงานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี30/05/201713:00:0016:30:00สอนการทำอัลตร้าซาวน์ภายใน40ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้21/05/201711:25:00
อนุมัติฝ่ายทันตกรรมราชาวดี19/05/201714:00:0016:00:00งานทันตสาธารณสุขภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้18/05/201716:08:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี19/05/201708:00:0011:00:00โครงการตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานภายนอก 40ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้16/05/201710:32:00
อนุมัติงานกายภาพบำบัดราชาวดี19/07/201708:30:0016:30:00ตรวจมาตรฐานงานกายภาพบำบัดภายนอก 20ขอขอขอใช้ใช้ใช้15/05/201715:23:00
อนุมัติห้องบัตร/เวชระเบียนราชาวดี11/05/201713:30:0016:30:00ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน ก่อนส่ง สปสช.ภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้11/05/201711:41:00
อนุมัติงานPalliative careราชาวดี16/05/201713:30:0016:30:00คณะทำงาน HHCภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้08/05/201715:44:00
อนุมัติงานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี08/05/201713:30:0016:00:00MEMภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้08/05/201708:08:00
ยกเลิกการจองงานPalliative careราชาวดี09/05/201713:30:0016:30:00คณะทำงาน HHCภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้05/05/201710:27:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)04/05/201713:00:0016:30:00เตรียมเอกสารการเรียนภายนอก 6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้04/05/201711:20:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)12/05/201708:30:0012:00:00ประชุมองค์กรสภาชุมชนตำบลวัดโบสถ์ภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้03/05/201714:55:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี09/05/201708:30:0012:00:00ชี้แจงโครงการปราศจากลูน้ำยุงลายภายนอก 71ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้03/05/201714:53:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)02/05/201713:00:0016:30:00เตรียมเอกสารการเรียนภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้02/05/201711:39:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)26/05/201708:30:0012:00:00จัดกิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้01/05/201710:02:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)30/05/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้01/05/201710:00:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)26/05/201708:30:0012:00:00จัดกิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้01/05/201709:54:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)19/05/201708:30:0012:00:00ประชุมอสมภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้01/05/201709:51:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)18/05/201708:30:0012:00:00ประชุมเชิงปฎิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายใน70ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้01/05/201709:44:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)09/05/201708:30:0012:00:00ประชุมจัดบริการเครือข่ายเพื่อเพิ่มทักษะการดำเนินงานภายใน70ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้01/05/201709:41:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)08/05/201708:30:0012:00:00ประชุมจัดบริการเครื่อข่ายเพื่อเพิ่มทักษะการดำเนินงานภายนอก 100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้01/05/201709:38:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)11/05/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้01/05/201709:29:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)02/05/201713:00:0016:00:00ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้01/05/201709:26:00
อนุมัติNCDกังสดาล(ตึกใหม่)09/05/201708:30:0012:30:00การประเมิน NCD Clinic Plusภายนอก 30ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้01/05/201707:49:00
อนุมัติงานแผนไทยราชาวดี01/05/201708:30:0012:00:00นิเทศแหล่งฝึกงานภายนอก 10ขอขอไม่ขอใช้ใช้ใช้28/04/201710:51:00
อนุมัติงานsupplyราชาวดี01/05/201713:30:0016:30:00ประชุม ENVภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้28/04/201709:08:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)01/05/201709:00:0011:00:00นิเทศนักศึกษาพยาบาลภายใน16ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้27/04/201715:16:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)27/04/201708:30:0016:00:00อบรมให้ความรู้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและองค์ความรู้อุปกรณ์ภายใน50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้25/04/201713:09:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)25/04/201709:00:0016:30:00ประชุมกลุ่มการพยาบาลภายใน15ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้24/04/201716:47:00
อนุมัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี26/04/201714:00:0016:30:00ประชุมหน่วยงานภายใน24ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้24/04/201711:07:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี25/04/201713:00:0016:30:00ระบบยา PCTภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้24/04/201711:01:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี28/04/201713:00:0016:30:00ทีม PCTภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้20/04/201709:59:00
ยกเลิกการจองฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี26/04/201713:00:0016:30:00ระบบยา PTCภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้20/04/201709:58:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)20/04/201708:30:0012:00:00ประชุมอ.ส.คภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้19/04/201711:48:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี11/04/201710:00:0014:00:00ประชุมทีมนำภายใน20ขอขอไม่ขอใช้ใช้ใช้10/04/201715:38:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี10/04/201713:00:0016:30:00รับ DHSภายนอก 30ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้10/04/201710:34:00
ยกเลิกการจองงานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี20/04/201708:00:0016:30:00สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ภายใน10ขอขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้05/04/201712:12:00
อนุมัติงานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี21/04/201708:00:0016:30:00สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ภายใน10ขอขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้05/04/201712:10:00
อนุมัติงานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี20/04/201708:00:0018:00:00สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ภายใน10ขอขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้05/04/201712:07:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)26/04/201708:00:0012:00:00อบรมกาซ์ชีวภาพภายใน40ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้05/04/201709:48:00
อนุมัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี11/04/201714:30:0016:30:00ประชุมเชิงปฏิบัติการการรณรงค์สวมหมวกกันน็อกป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลของบุคลากรสาธารณสุข อสม. และเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่ช่วงเทสกาลสงกรานต์ภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้03/04/201715:20:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี10/04/201710:00:0012:00:00คณะกรรมการความเสี่ยงภายใน10ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้03/04/201714:46:00
ยกเลิกการจองฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี10/04/201713:00:0016:30:00คณะกรรมการความเสี่ยงภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้03/04/201714:16:00
อนุมัติงานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี03/04/201714:00:0016:30:00ทีมเครื่องมือแพทย์ภายใน14ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้03/04/201711:41:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)07/04/201708:30:0012:00:00ประชุมประจำเดือนอ.ส.มภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้03/04/201711:04:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)28/04/201708:00:0012:00:00กิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้03/04/201711:03:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)25/04/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้03/04/201711:00:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)03/04/201712:00:0015:00:00ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้03/04/201710:58:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)11/04/201708:00:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้03/04/201710:56:00
อนุมัติงานกายภาพบำบัดกังสดาล(ตึกใหม่)04/05/201710:30:0016:30:00พรีเซนต์เคสสอบนิสิตกายภาพบำบัดภายใน7ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้03/04/201709:39:00
อนุมัติงานกายภาพบำบัดกังสดาล(ตึกใหม่)26/04/201708:30:0012:00:00การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตกายภาพบำบัดภายนอก 10ขอขอไม่ขอใช้ใช้ใช้03/04/201709:37:00
อนุมัติงานกายภาพบำบัดกังสดาล(ตึกใหม่)21/04/201713:00:0016:30:00สอบพรีเซนต์Journalภายใน7ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้03/04/201709:35:00
ยกเลิกการจองงานผู้ป่วยนอก OPDกังสดาล(ตึกใหม่)29/03/201713:30:0016:00:00ทีมเครื่องมือแพทย์ภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้28/03/201715:57:00
ยกเลิกการจองงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี07/04/201709:00:0014:00:00ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ภายนอก 70ไม่ขอขอไม่ขอใช้ใช้ใช้28/03/201708:21:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)28/03/201708:30:0012:00:00เปิดซองเสนอราคาภายใน5ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้27/03/201708:58:00
อนุมัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี30/03/201714:30:0016:30:00ประชุมชี้แจงการซ้อมแผนฯภายใน189ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้24/03/201716:32:00
อนุมัติงานประกันราชาวดี24/03/201713:30:0016:30:00งานพัฒนาบุคลากรภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้23/03/201714:10:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)23/03/201715:00:0018:00:00การเลี้ยงส่ง นายบรรเลง ปานมีภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้21/03/201715:07:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)23/03/201708:30:0012:00:00ประชุมขยะในชุมชนภายใน50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้21/03/201714:02:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี22/03/201708:30:0016:30:00คปสอ.ภายใน20ขอขอขอใช้ใช้ใช้21/03/201713:24:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)22/03/201708:30:0012:00:00ประชุมป.ป.สภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้21/03/201707:29:00
อนุมัติงานsupplyราชาวดี21/03/201714:00:0016:30:00Cop ENVภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้20/03/201713:43:00
อนุมัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี29/03/201713:30:0016:30:00ประชุมประจำเดือนภายใน25ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้16/03/201719:40:00
อนุมัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี29/03/201709:00:0012:00:00การซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ภายนอก 30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้16/03/201719:38:00
อนุมัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี16/03/201714:00:0016:30:00เตรียมความพร้อมอุบัติภัยหมู่ภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้16/03/201708:38:00
ยกเลิกการจองฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)28/03/201713:30:0016:30:00PCTภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้15/03/201715:18:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี14/03/201712:00:0016:30:00คปสอ.ภายใน20ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้13/03/201715:50:00
อนุมัติฝ่ายทันตกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)16/03/201710:30:0012:30:00นิเทศงานนักศึกษาหลักสูตรทันตสาธารณสุขภายนอก 6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้13/03/201715:39:00
อนุมัติNCDราชาวดี28/03/201708:30:0016:30:00การพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองภายใน30ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้09/03/201713:08:00
ยกเลิกการจองฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี22/03/201713:00:0016:30:00ความเสี่ยงภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้09/03/201713:06:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี10/03/201713:00:0016:30:00PCTภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้09/03/201711:49:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปกินรี(ตึกใหม่)14/03/201713:00:0016:30:00planfinภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้08/03/201713:21:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี14/03/201708:30:0012:00:00คสปอ.ภายใน20ขอขอไม่ขอใช้ใช้ใช้08/03/201713:19:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี16/03/201708:30:0012:00:00รับประเมิน green&cleanภายนอก 25ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้08/03/201713:14:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)08/03/201713:00:0016:30:00PCTภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้08/03/201708:04:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี10/03/201710:00:0012:00:00รับเจ้าหน้าที่ บ.วิริยะประกันภัยภายใน15ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้07/03/201709:56:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี09/03/201709:30:0016:30:00ประชุมประจำเดือน.ภายใน15ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้07/03/201709:23:00
อนุมัติงานประกันราชาวดี08/03/201714:00:0016:30:00งานพัฒนาบุคคลากรภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้06/03/201713:06:00
อนุมัติงานsupplyราชาวดี03/03/201714:00:0016:30:00ประชุมICเตรียมความพร้อมเผ้าระวังไข้หวัดนกภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้03/03/201704:45:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)03/03/201714:00:0016:30:00ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้02/03/201711:49:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)31/03/201708:30:0012:00:00จัดกิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้01/03/201709:25:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)28/03/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้01/03/201709:22:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)17/03/201708:30:0012:00:00ประชุมอ.ส.มภายใน120ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้01/03/201709:19:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)10/03/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีคเด็กภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้01/03/201709:16:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)02/03/201708:00:0012:00:00ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้01/03/201709:09:00
อนุมัติงานแผนไทยกังสดาล(ตึกใหม่)09/03/201710:00:0015:00:00รับอาจารย์นิเทศงานภายนอก 9ขอขอขอใช้ใช้ใช้28/02/201713:27:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUราชาวดี02/03/201713:00:0016:30:00ติดตาม ชี้แจงทำความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลฯ 43 แฟ้มภายนอก 30ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้27/02/201709:09:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)28/02/201713:00:0016:30:00ประชุมเกี่ยวกับพัสดุภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้24/02/201713:26:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)24/02/201713:00:0016:00:00คณะกรรมการความเสี่ยงภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้23/02/201713:43:00
อนุมัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี24/02/201713:30:0016:30:00ประชุมเรื่อง LR+ERภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้23/02/201712:54:00
ยกเลิกการจองงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี23/02/201713:30:0016:30:00ประชุมหน่วยงาน ER+LRภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้23/02/201712:51:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี24/02/201709:00:0012:00:00รับนิเทศวัคซีนยาจาก สสจ.ภายใน10ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้23/02/201709:19:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี07/03/201713:30:0016:30:00ระบบยาภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้22/02/201720:27:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)23/02/201708:30:0015:00:00รณรงค์ฉีดวัคซีนคอตีบบาดทะยักภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้22/02/201716:05:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี23/02/201713:30:0016:30:00ประชุมทีมENVภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้21/02/201711:44:00
อนุมัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERกังสดาล(ตึกใหม่)22/02/201713:00:0016:30:00ประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมรับอุบัติหมู่อุบัติภัยภายใน13ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้21/02/201708:53:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปกินรี(ตึกใหม่)21/02/201713:00:0016:30:00ประชุม กกบ.ภายใน7ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้20/02/201714:13:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี17/02/201708:30:0016:30:00ประชุมคณะกรรมการวิจัยสัญจรภายนอก 30ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้15/02/201711:05:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)15/02/201713:00:0016:30:00ประจำเดือนภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้15/02/201708:48:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี22/02/201709:00:0015:00:00PCT ทบทวนเคสภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้11/02/201714:26:00
อนุมัติNCDเนรมิตร(PCU)28/03/201708:30:0014:00:00โครงการคัดกรองตาต้อกระจกภายนอก 150ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้10/02/201716:12:00
ยกเลิกการจองกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)16/02/201709:30:0016:30:00ประชุมประจำเดือนภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้10/02/201714:22:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี09/02/201708:30:0016:30:00ประชุม คปสอ.ภายนอก 25ขอขอขอใช้ใช้ใช้07/02/201715:52:00
อนุมัติงานsupplyกังสดาล(ตึกใหม่)08/02/201713:30:0016:30:00ประชุมทีมICCภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้07/02/201709:27:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUราชาวดี07/02/201713:00:0016:30:00วิจัยอุปกรณ์ฟื้นฟูผู้ป่วยภายนอก 30ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้06/02/201713:57:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี02/02/201714:30:0016:00:00การคีย์ข้อมูลภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้02/02/201713:50:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)01/02/201710:00:0012:00:00ค่าตอบแทนภาครัฐภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้01/02/201709:39:00
อนุมัติห้องบัตร/เวชระเบียนราชาวดี31/01/201713:00:0015:00:00ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอกภายใน7ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้31/01/201709:48:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี08/02/201713:00:0016:00:00ระบบยาภายใน25ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้30/01/201711:51:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี31/01/201709:00:0016:00:00ทำแผนภายใน10ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้30/01/201711:20:00
อนุมัติฝ่ายทันตกรรมราชาวดี30/01/201710:00:0012:30:00นิเทศนักศึกษาทันตสาธารณสุขภายนอก 6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้26/01/201713:32:00
อนุมัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี30/01/201713:30:0016:30:00ประชุมหน่วยงานภายใน26ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้25/01/201714:22:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี10/02/201713:00:0016:00:00ให้ความรู้การใช้ Insulin penfill (mypen)ภายใน25ไม่ขอไม่ขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้19/01/201716:22:00
อนุมัติงานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี23/01/201713:30:0016:30:00cinference case study นักศึกษาาพยาบาลภายใน14ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้19/01/201710:42:00
ยกเลิกการจองฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)18/01/201713:00:0016:00:00กรรมการความเสี่ยงภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้17/01/201716:03:00
อนุมัติห้องเลขาผอ.ราชาวดี18/01/201712:00:0014:00:00องค์แพทย์ภายใน7ไม่ขอขอไม่ขอใช้ใช้ใช้17/01/201713:24:00
อนุมัติงานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี19/01/201714:00:0016:00:00สอนนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่่ 4ภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้17/01/201710:59:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)18/01/201708:30:0012:00:00การส่งชาร์ทคนไข้ในภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้17/01/201710:33:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปกินรี(ตึกใหม่)13/01/201713:30:0016:30:00รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าอาคารภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้12/01/201713:30:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปกินรี(ตึกใหม่)16/01/201713:30:0016:30:00คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลวัดโบสถ์ภายใน7ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้12/01/201713:28:00
อนุมัติงานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี13/01/201714:00:0016:00:00สอนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4ภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้11/01/201715:32:00
ยกเลิกการจองฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี11/01/201714:00:0016:30:00PCTภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้10/01/201713:01:00
อนุมัติองค์กรแพทย์ราชาวดี11/01/201712:00:0014:00:00ประชุมองค์กรแพทย์ภายใน9ไม่ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ไม่ใช้10/01/201710:57:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี20/01/201710:00:0016:30:00การพัฒนาระบบส่งต่อด้วย telemedicineภายนอก 40ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้10/01/201710:54:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)06/01/201709:30:0011:00:00อบรมนักศึกษาพยาบาลภายใน11ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้06/01/201709:13:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)05/01/201710:00:0016:30:00หัวหน้างานกลุ่มการภายใน15ไม่ขอขอไม่ขอไม่ใช้ใช้ใช้04/01/201711:39:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี29/12/201608:30:0016:30:00ผู้ตรวจราชการฯตรวจเยี่ยม รพ.ภายนอก 20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้28/12/201609:23:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)28/12/201613:00:0016:30:00คณะกรรมการความเสี่ยงภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้26/12/201610:06:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี28/12/201613:00:0016:30:00PCT ทบทวนเคสภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้26/12/201609:03:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)23/12/201609:00:0012:00:00แผนภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ใช้ใช้23/12/201609:01:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)22/12/201613:00:0015:00:00ทีมนำภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้22/12/201615:13:00
อนุมัติงานผู้ป่วยนอก OPDกังสดาล(ตึกใหม่)26/12/201613:30:0016:30:00นำเสนอ case conference นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่4 วพพ.ภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้21/12/201614:39:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี23/12/201613:00:0016:30:00ตรวจสอบภายในภายใน25ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้21/12/201614:22:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)26/12/201608:30:0016:30:00สิ่งแวดล้อมของจังหวัดภายนอก 60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้20/12/201616:26:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี26/12/201613:00:0016:30:00ระบบยาภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้19/12/201614:40:00
อนุมัติงานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี20/12/201613:30:0016:00:00บรรยายให้ความรู้ นศ.พยาบาล ชั้นปีที่ 4ภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้19/12/201608:51:00
อนุมัติงานผู้ป่วยนอก OPDกังสดาล(ตึกใหม่)19/12/201613:30:0016:00:00บรรยายเรื่องการซักประวัติ ตรวจร่างกายและการบันทึกผลการตรวจร่างกายภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ใช้ใช้19/12/201608:47:00
อนุมัติงานประกันชลธาร(โรงครัว)19/12/201613:30:0016:30:00งานพัฒนาบุคลากรภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้16/12/201616:11:00
ยกเลิกการจองฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)15/12/201613:00:0016:30:00ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้14/12/201610:07:00
อนุมัติห้องเลขาผอ.ราชาวดี13/12/201612:00:0013:00:00ประชุมองค์กรแพทย์ภายใน10ไม่ขอขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้13/12/201611:31:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)25/01/201708:30:0016:00:00ตรวจภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวานภายนอก 150ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้08/12/201616:03:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)27/12/201608:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายนอก 30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้08/12/201616:02:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)30/12/201608:30:0012:00:00จัดกิจกรรมผู้สูงอายุภายนอก 100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้08/12/201616:02:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)25/12/201608:30:0016:00:00ตรวจภาวะแทรกซ้อมผู้ป่วยเบาหวานภายนอก 150ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้08/12/201616:00:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)13/12/201608:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายนอก 60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้08/12/201615:59:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)09/12/201608:30:0012:00:00ประขุม อสม.ภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้08/12/201615:58:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)07/12/201610:00:0016:30:00ประชุมประจำเดือนภายใน15ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้06/12/201615:43:00
อนุมัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี16/12/201613:00:0016:30:00advance CPRภายใน30ไม่ขอไม่ขอขอไม่ใช้ใช้ใช้06/12/201608:43:00
อนุมัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี15/12/201613:00:0016:30:00Advance CPRภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้06/12/201608:42:00
อนุมัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี14/12/201613:00:0016:30:00Basic CPRภายใน40ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ใช้ใช้06/12/201608:03:00
อนุมัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี13/12/201613:00:0016:30:00CPR (Basic)ภายใน40ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้06/12/201608:01:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี02/12/201613:30:0016:30:00Gin conferenceภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้02/12/201610:11:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี02/12/201614:00:0016:00:00Gin Conferenceภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้01/12/201615:51:00
อนุมัติห้องเลขาผอ.ราชาวดี29/11/201613:30:0016:30:00ทีมนำระดับโรงพยาบาลภายใน20ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้28/11/201615:18:00
อนุมัติงานผู้ป่วยนอก OPDกังสดาล(ตึกใหม่)29/11/201613:00:0016:30:00ประชุมนำเสนอกรณีศึกษา นศ.พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพิษณุโลกภายใน12ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้28/11/201613:32:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)28/11/201613:00:0016:30:00HHCภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้25/11/201615:41:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี30/11/201613:00:0016:30:00ประชุมวิชาการ แนวทางการดูแลผุ้ป่วยถูกงูกัดภายนอก 30ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้24/11/201609:52:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)18/01/201708:30:0016:00:00นัดตรวจตา-เท้าภายนอก 100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้22/11/201616:10:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี23/11/201613:30:0016:30:00PCTภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้21/11/201611:03:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี28/11/201608:30:0016:30:00เลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ สสจ.ภายใน124ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้18/11/201610:31:00
อนุมัติงานประกันราชาวดี14/11/201613:00:0016:30:00พัฒนาบุคคลากรภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้18/11/201609:39:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี18/11/201609:30:0012:00:00การทำ CQI ปี2560ภายใน5ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้18/11/201609:36:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี22/11/201613:00:0016:30:00ระบบยาภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้16/11/201608:51:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี17/11/201613:00:0016:30:00ประชุมENVภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้15/11/201613:23:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี15/11/201613:00:0016:30:00ประชุมการ ออดิดเคมีภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้14/11/201616:10:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)15/11/201608:30:0012:00:003ปี3ล้านเลิกบุหรี่ฯภายนอก 50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้14/11/201615:48:00
อนุมัติงานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี14/11/201614:00:0016:30:00สอนนักศึกษาพยาบาลเรื่องการวินิจฉัยแยกโรค กลุ่มอาการไข้ภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้14/11/201608:48:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)25/11/201608:30:0012:00:00จัดกิจกรรมผู้สูงอายุภายนอก 100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้10/11/201609:53:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)29/11/201608:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายนอก 100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้10/11/201609:50:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)11/11/201608:30:0012:00:00ประชุม อ.ส.ม.ภายนอก 150ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้10/11/201609:43:00
อนุมัติศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)10/11/201608:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายนอก 100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้10/11/201609:35:00
ยกเลิกการจองฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี16/11/201613:00:0016:30:00ระบบยาภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้08/11/201616:24:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี09/11/201613:30:0016:30:00ทบทวนการดูแลผู้ป่วย PCTภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้08/11/201614:41:00
อนุมัติงานธุระการราชาวดี09/11/201612:00:0013:30:00ปฐมนิเทศแพทย์หมุนเวียนภายใน30ไม่ขอขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้07/11/201616:25:00
อนุมัติงานธุระการราชาวดี08/11/201612:00:0013:30:00ประชุมองค์กรแพทย์ภายใน8ไม่ขอขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้07/11/201616:22:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี11/11/201609:00:0016:30:00ประชุม คป.สอ.วัดโบสถ์ภายใน30ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้07/11/201614:07:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี10/11/201609:00:0016:30:00ประชุม คป.สอ.วัดโบสถ์ภายใน30ขอขอขอใช้ใช้ใช้07/11/201614:05:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)08/11/201609:00:0016:30:00ประชุมประจำเดือนภายใน15ไม่ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้07/11/201608:38:00
อนุมัติงานห้องคลอด LRราชาวดี25/10/201614:30:0016:30:00ประชุมหน่วยงาน Er+Lrภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้25/10/201610:17:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี25/10/201610:00:0012:00:00ประชุมประจำเดือน หัวหน้างานในกลุ่มการฯภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้25/10/201610:09:00
ยกเลิกการจองกลุ่มการพยาบาลราชาวดี25/10/201610:00:0016:30:00ปรึกษาหารือ และแจ้งข่าวสารภายใน15ไม่ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้25/10/201609:20:00
อนุมัติงานประกันกังสดาล(ตึกใหม่)25/10/201609:00:0016:00:00ขึ้นทะเบียนหน่วยงานบริการภายใน15ไม่ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้25/10/201609:14:00
อนุมัติNCDราชาวดี26/10/201609:00:0016:30:00์NCDภายใน20ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้19/10/201613:38:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี20/10/201609:00:0016:30:00แผนงานทีมนำภายใน25ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้19/10/201613:36:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)19/10/201608:30:0016:30:00โปรแกรมคลังวัสดุภายใน6ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้19/10/201609:56:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี18/10/201609:00:0016:30:00ประชุมทีมนำภายใน25ไม่ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้17/10/201610:13:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี17/10/201613:30:0016:30:00ระบบยาภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้13/10/201609:02:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปกินรี(ตึกใหม่)13/10/201608:30:0012:00:00ประชุม กกบ.ภายใน7ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้12/10/201616:21:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)13/10/201613:00:0016:30:00ประชุมทีมนำภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้12/10/201616:21:00
อนุมัติฝ่ายทันตกรรมราชาวดี13/10/201609:00:0016:00:00แผนงานทันตกรรมปี60ภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้12/10/201613:35:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)12/10/201615:00:0016:30:00PCTภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้12/10/201610:56:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี12/10/201609:00:0016:30:00ทำแผนภายใน30ไม่ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้12/10/201608:47:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี11/10/201609:00:0016:30:00ทำแผนภายใน30ไม่ขอขอไม่ขอใช้ใช้ใช้07/10/201618:55:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี10/10/201609:00:0016:30:00ทำแผนต่อเนื่องภายใน25ไม่ขอขอไม่ขอใช้ใช้ใช้07/10/201618:53:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี07/10/201608:30:0016:30:00ประชุมทีมนำภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้03/10/201615:54:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี06/10/201608:30:0016:30:00ประชุมทีมนำภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้03/10/201615:52:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี28/09/201613:00:0016:30:00PCTภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้27/09/201615:16:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี29/09/201613:00:0016:30:00ทีม RMภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้27/09/201609:39:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี27/09/201614:00:0016:30:00การอบรมชี้แจงการให้ยาเคมีภายใน80ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้27/09/201609:04:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)29/09/201613:30:0016:00:00วิชาการตรวจร่างกายและการวิฉัยโรคเบื้องต้นนักศึกษาส่าสุข ม.พะเยาภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้26/09/201612:41:00
ยกเลิกการจองกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)28/09/201613:30:0016:00:00วิชาการตรวจสุขภาพ และการวินิจฉัยเบื้องต้นภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้26/09/201609:38:00
ยกเลิกการจองฝ่ายบริหารทั่วไปกินรี(ตึกใหม่)26/09/201608:30:0016:30:00ประชุมทีมนำภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้23/09/201611:22:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปกินรี(ตึกใหม่)23/09/201613:00:0016:30:00Planfinภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้23/09/201611:18:00
อนุมัติฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี29/09/201609:00:0012:30:00เตรียมรับประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภายใน15ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้20/09/201612:08:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี21/09/201613:30:0016:30:00นำเสนอCase study dyspepsiaภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้20/09/201611:54:00
ยกเลิกการจองฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี28/09/201613:00:0016:30:00คณะกรรมการ RMภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้19/09/201608:53:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี15/09/201612:00:0016:30:00ปฐมนิเทศแพทย์ใหม่และประชุมทีมนำภายใน30ไม่ขอขอขอใช้ใช้ใช้15/09/201610:02:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)15/09/201610:00:0016:30:00ประชุมฝ่ายภายใน13ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้15/09/201609:00:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี23/09/201613:00:0016:30:00ระบบยาภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้13/09/201616:26:00
อนุมัติฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี14/09/201613:30:0016:30:00PCTภายใน12ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้13/09/201614:09:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลเนรมิตร(PCU)14/09/201616:00:0016:30:00เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ภายนอก 50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้13/09/201611:52:00
อนุมัติNCDราชาวดี14/09/201608:30:0012:00:00การคีย์ข้อมูลโรคไม่ติดต่อภายใน20ขอขอไม่ขอใช้ใช้ใช้12/09/201612:02:00
อนุมัติงานsupplyราชาวดี12/09/201613:00:0016:30:00เตรียมแผนENV60ภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้09/09/201611:03:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)07/09/201610:00:0010:30:00นิเทศนิสิตฝึกงาน ม.พะเยาภายใน7ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้07/09/201610:28:00
ยกเลิกการจองฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี15/09/201613:00:0016:00:00PTC (ระบบยา)ภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้07/09/201610:00:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลราชาวดี09/09/201614:30:0016:30:00วัสดุการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้07/09/201609:37:00
อนุมัติกลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)02/09/201610:00:0016:30:00ประชุมกกบ.กลุ่มการพยาบาลภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้02/09/201610:40:00