หน่วยงาน NCD
จองห้องประชุมชื่อ ราชาวดี
วันที่จะประชุม 19/01/2018
เริ่มเวลา 13:00:00
ถึงเวลา 16:30:00
ประชุมเรื่อง การบันทึกข้อมูขเวชระเบียน
รายละเอียด -
ประเภทประชุม ภายใน
ชื่อผู้ขอใช้ มนฤทัย กลางเสนา
รูปแบบเพิ่มเติม ประชุมร่วมสสอ.
จำนวนผู้ประชุม 15
จนท.ถ่ายรูป
อาหารเบรคเช้า ไม่ขอ
ข้าวเที่ยง ไม่ขอ
อาหารเบรคบ่าย ขอ
โปรเจ็คเตอร์ ใช้
เครื่องฉายแผ่นทึบ ไม่ใช้
เครื่องเสียง ใช้
วันที่บันทึกขอ 18/01/2018
เวลาที่บันทึกขอ 11:48:33
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.