หน่วยงาน งาน IT
จองห้องประชุมชื่อ กังสดาล(ตึกใหม่)
วันที่จะประชุม 18/01/2018
เริ่มเวลา 13:00:00
ถึงเวลา 14:30:00
ประชุมเรื่อง web confer การใช้ datacorrect
รายละเอียด งาน ITสสจ.จัดประชุมสอนการใช้งานระบบ data correct
ประเภทประชุม ภายนอก
ชื่อผู้ขอใช้ อนุพันธ์_admin
รูปแบบเพิ่มเติม อื่น ๆ
จำนวนผู้ประชุม 2
จนท.ถ่ายรูป
อาหารเบรคเช้า ไม่ขอ
ข้าวเที่ยง ไม่ขอ
อาหารเบรคบ่าย ไม่ขอ
โปรเจ็คเตอร์ ใช้
เครื่องฉายแผ่นทึบ ไม่ใช้
เครื่องเสียง ใช้
วันที่บันทึกขอ 18/01/2018
เวลาที่บันทึกขอ 16:16:29
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.