หน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล
จองห้องประชุมชื่อ กังสดาล(ตึกใหม่)
วันที่จะประชุม 22/01/2018
เริ่มเวลา 09:00:00
ถึงเวลา 11:30:00
ประชุมเรื่อง นิเทศนักศึกษา
รายละเอียด -
ประเภทประชุม ภายใน
ชื่อผู้ขอใช้ มนฤทัย กลางเสนา
รูปแบบเพิ่มเติม ประชุมในหน่วยงาน
จำนวนผู้ประชุม 10
จนท.ถ่ายรูป
อาหารเบรคเช้า ไม่ขอ
ข้าวเที่ยง ไม่ขอ
อาหารเบรคบ่าย ไม่ขอ
โปรเจ็คเตอร์ ไม่ใช้
เครื่องฉายแผ่นทึบ ไม่ใช้
เครื่องเสียง ไม่ใช้
วันที่บันทึกขอ 22/01/2018
เวลาที่บันทึกขอ 08:53:24
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.