หน่วยงาน งานแผนไทย
จองห้องประชุมชื่อ กังสดาล(ตึกใหม่)
วันที่จะประชุม 24/01/2018
เริ่มเวลา 09:00:00
ถึงเวลา 12:00:00
ประชุมเรื่อง รับนิเทศงาน
รายละเอียด รับนิเทศการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพเวชกรรมไทย จาก อ.วสส.พิษณุโลก
ประเภทประชุม ภายนอก
ชื่อผู้ขอใช้ นางสาวศิริลักษณ์ เกี่ยวพันธุ์
รูปแบบเพิ่มเติม อื่น ๆ
จำนวนผู้ประชุม 12
จนท.ถ่ายรูป
อาหารเบรคเช้า ขอ
ข้าวเที่ยง ขอ
อาหารเบรคบ่าย ไม่ขอ
โปรเจ็คเตอร์ ใช้
เครื่องฉายแผ่นทึบ ไม่ใช้
เครื่องเสียง ใช้
วันที่บันทึกขอ 22/01/2018
เวลาที่บันทึกขอ 16:22:16
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.