หน่วยงาน ฝ่ายเภสัชกรรม
จองห้องประชุมชื่อ ราชาวดี
วันที่จะประชุม 26/01/2018
เริ่มเวลา 13:00:00
ถึงเวลา 16:30:00
ประชุมเรื่อง กรรมการความเสี่ยง
รายละเอียด
ประเภทประชุม ภายใน
ชื่อผู้ขอใช้ สุพิชชา พิพัฒน์เทอดสกุล
รูปแบบเพิ่มเติม ประชุมในหน่วยงาน
จำนวนผู้ประชุม 10
จนท.ถ่ายรูป
อาหารเบรคเช้า ไม่ขอ
ข้าวเที่ยง ไม่ขอ
อาหารเบรคบ่าย ขอ
โปรเจ็คเตอร์ ใช้
เครื่องฉายแผ่นทึบ ใช้
เครื่องเสียง ใช้
วันที่บันทึกขอ 22/01/2018
เวลาที่บันทึกขอ 21:48:38
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.