หน่วยงาน 34,10,32,33,18,8,6,9,12,19
จองห้องประชุมชื่อ ราชาวดี
วันที่จะประชุม 25/01/2018
เริ่มเวลา 13:00:00
ถึงเวลา 16:30:00
ประชุมเรื่อง ประชุมทีมดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่
รายละเอียด
ประเภทประชุม ภายใน
ชื่อผู้ขอใช้ อริญชย์ แสงประทีปทอง
รูปแบบเพิ่มเติม อื่น ๆ
จำนวนผู้ประชุม 15
จนท.ถ่ายรูป
อาหารเบรคเช้า ไม่ขอ
ข้าวเที่ยง ไม่ขอ
อาหารเบรคบ่าย ไม่ขอ
โปรเจ็คเตอร์ ใช้
เครื่องฉายแผ่นทึบ ใช้
เครื่องเสียง ใช้
วันที่บันทึกขอ 23/01/2018
เวลาที่บันทึกขอ 15:37:32
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.