หน่วยงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
จองห้องประชุมชื่อ ราชาวดี
วันที่จะประชุม 01/02/2018
เริ่มเวลา 14:30:00
ถึงเวลา 16:30:00
ประชุมเรื่อง ประชุมเจ้าหน้าที่ รพ.วัดโบสถ์
รายละเอียด จัดเก้าอี้เสริม
ประเภทประชุม ภายใน
ชื่อผู้ขอใช้ ธิดารัตน์ ไชยพิทักษ์ชลธาร
รูปแบบเพิ่มเติม ประชุมในหน่วยงาน
จำนวนผู้ประชุม 100
จนท.ถ่ายรูป
อาหารเบรคเช้า ไม่ขอ
ข้าวเที่ยง ไม่ขอ
อาหารเบรคบ่าย ไม่ขอ
โปรเจ็คเตอร์ ใช้
เครื่องฉายแผ่นทึบ ไม่ใช้
เครื่องเสียง ใช้
วันที่บันทึกขอ 25/01/2018
เวลาที่บันทึกขอ 10:46:33
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.