หน่วยงาน งานผู้ป่วยนอก OPD
จองห้องประชุมชื่อ ราชาวดี
วันที่จะประชุม 30/01/2018
เริ่มเวลา 13:00:00
ถึงเวลา 16:30:00
ประชุมเรื่อง conference case study
รายละเอียด ประชุมนำเสนอเคสกรณ๊ศึกษา นศ.พยาบาล ช้้นปีที่ 4 วพพ.
ประเภทประชุม ภายใน
ชื่อผู้ขอใช้ วาสนา ภูววัฒนาเศรษฐ์
รูปแบบเพิ่มเติม อื่น ๆ
จำนวนผู้ประชุม 13
จนท.ถ่ายรูป
อาหารเบรคเช้า ไม่ขอ
ข้าวเที่ยง ไม่ขอ
อาหารเบรคบ่าย ไม่ขอ
โปรเจ็คเตอร์ ใช้
เครื่องฉายแผ่นทึบ ไม่ใช้
เครื่องเสียง ใช้
วันที่บันทึกขอ 26/01/2018
เวลาที่บันทึกขอ 15:24:19
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.