หน่วยงาน งานPalliative care
จองห้องประชุมชื่อ ราชาวดี
วันที่จะประชุม 08/02/2018
เริ่มเวลา 13:30:00
ถึงเวลา 16:00:00
ประชุมเรื่อง ประชุมงาน HHC
รายละเอียด
ประเภทประชุม ภายใน
ชื่อผู้ขอใช้ อรพินธ์ กันไทย
รูปแบบเพิ่มเติม ประชุมในหน่วยงาน
จำนวนผู้ประชุม 12
จนท.ถ่ายรูป
อาหารเบรคเช้า ไม่ขอ
ข้าวเที่ยง ไม่ขอ
อาหารเบรคบ่าย ขอ
โปรเจ็คเตอร์ ใช้
เครื่องฉายแผ่นทึบ ไม่ใช้
เครื่องเสียง ใช้
วันที่บันทึกขอ 02/02/2018
เวลาที่บันทึกขอ 09:36:05
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.