หน่วยงาน งานกายภาพบำบัด
จองห้องประชุมชื่อ ราชาวดี
วันที่จะประชุม 05/02/2018
เริ่มเวลา 13:00:00
ถึงเวลา 16:30:00
ประชุมเรื่อง ทีมนำโรงพยาบาล
รายละเอียด
ประเภทประชุม ภายใน
ชื่อผู้ขอใช้ วาสินี สอนศรี
รูปแบบเพิ่มเติม อื่น ๆ
จำนวนผู้ประชุม 20
จนท.ถ่ายรูป
อาหารเบรคเช้า ไม่ขอ
ข้าวเที่ยง ไม่ขอ
อาหารเบรคบ่าย ขอ
โปรเจ็คเตอร์ ใช้
เครื่องฉายแผ่นทึบ ใช้
เครื่องเสียง ใช้
วันที่บันทึกขอ 04/02/2018
เวลาที่บันทึกขอ 17:25:49
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.