หน่วยงาน NCD
จองห้องประชุมชื่อ ราชาวดี
วันที่จะประชุม 09/02/2018
เริ่มเวลา 13:30:00
ถึงเวลา 16:30:00
ประชุมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคไต
รายละเอียด ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference
ประเภทประชุม ภายนอก
ชื่อผู้ขอใช้ จารุวรรณ วรวิเศษกุล
รูปแบบเพิ่มเติม อื่น ๆ
จำนวนผู้ประชุม 5
จนท.ถ่ายรูป
อาหารเบรคเช้า ไม่ขอ
ข้าวเที่ยง ไม่ขอ
อาหารเบรคบ่าย ไม่ขอ
โปรเจ็คเตอร์ ใช้
เครื่องฉายแผ่นทึบ ไม่ใช้
เครื่องเสียง ใช้
วันที่บันทึกขอ 08/02/2018
เวลาที่บันทึกขอ 13:46:42
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.