หน่วยงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
จองห้องประชุมชื่อ กังสดาล(ตึกใหม่)
วันที่จะประชุม 15/02/2018
เริ่มเวลา 13:30:00
ถึงเวลา 16:30:00
ประชุมเรื่อง ประชุมเกณฑ์รับสมัคร พกส.
รายละเอียด
ประเภทประชุม ภายใน
ชื่อผู้ขอใช้ ปิยาภรณ์ ทิมมะ
รูปแบบเพิ่มเติม ประชุมร่วมสสอ.
จำนวนผู้ประชุม 5
จนท.ถ่ายรูป
อาหารเบรคเช้า ไม่ขอ
ข้าวเที่ยง ไม่ขอ
อาหารเบรคบ่าย ไม่ขอ
โปรเจ็คเตอร์ ไม่ใช้
เครื่องฉายแผ่นทึบ ไม่ใช้
เครื่องเสียง ใช้
วันที่บันทึกขอ 13/02/2018
เวลาที่บันทึกขอ 11:46:14
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.