หน้าที่ 
 จาก 61
รายการ 1 ถึง 30 จาก 1820
หน่วยงาน
ชื่อรายการคุรุภัณฑ์
รายละเอียดจุดติดตั้ง
เลขคุรุภัณฑ์
ยี่ห้อ
รุ่น
serial number
ซื้อจากห้างร้าน/บริษัท
ชนิดคุรุภัณฑ์
วันที่ซื้อ
วันที่รับเข้าระบบ
ราคา
แหล่งงบประมาณ
วิธีการจัดซื้อ
เลขที่เอกสารจัดซื้อ
สถานะอุปกรณ์
วันที่อัพเดทล่าสุด
งานห้องคลอด LR เครื่องตรวจทารกในครรภ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน รุ่น FM20     รพ.วบ.0005160509401       มูลนิธิท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ(หจก.อาร์ ที มาเก็ตติ้ง58/404) 01-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 05/23/2559   285000   บริจาค      
งานประกัน โทรศัพท์มีสาย     รพ.วบ.0005150106216         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/2558              
งานประกัน โทรศัพท์ไร้สาย     รพ.วบ.0005140106217         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/2557              
งานประกัน เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS     รพ.วบ.0005120106214         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/2555              
งานประกัน เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS     รพ.วบ.0005120106215         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/2555              
งานประกัน เก้าอี้ทำงาน     รพ.วบ.0005100106213         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/2553              
งานประกัน พัดลมโคจร     รพ.วบ.0005090106218         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/2552              
ห้อง ส.ป. เครื่องเสียงสำหรับติดรถยนต์ 100 วัตต์ (ฟอร์ด)     รพ.วบ.000507090506/1         07-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 09/04/2550   7000   ตกลงราคา      
งานประกัน เก้าอี้นั่งรอสำหรับผู้รับบริการ 4 ที่นั่ง สีฟ้า     รพ.วบ.4956101500/12         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/2549              
งานแผนไทย ตู้ 4 ลิ้นชัก (สีสัก)     รพ.วบ.0005050606276       ร้าน INDEX 02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 06/25/2548   1300          
งานประกัน โต๊ะคอมพิวเตอร์     รพ.วบ.0005020106203         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/2545              
งานประกัน โต๊ะคอมพิวเตอร์     รพ.วบ.0005020106204         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/2545              
งานประกัน โต๊ะคอมพิวเตอร์     รพ.วบ.0005020106205         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/2545              
งานประกัน โต๊ะทำงาน     รพ.วบ.0005970106207         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/2540              
งานประกัน โต๊ะทำงาน     รพ.วบ.0005970106208         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/2540              
งานประกัน เก้าอี้ทำงาน     รพ.วบ.0005970106209         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/2540              
งานประกัน เก้าอี้ทำงาน     รพ.วบ.00059701062010         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/2540              
งานประกัน เก้าอี้ทำงาน     รพ.วบ.0005970106211         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/2540              
งานประกัน เก้าอี้ทำงาน     รพ.วบ.0005970106212         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/2540              
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER เลิ่อยตัดเผือกชนิดใช้ไฟฟ้า GEOTE     รพ.วบ.0005960109211         01-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 01/01/2539   18750          
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER ชุดลาลิ้นโกสโคม ไฟเบอร์ออฟติก     รพ.วบ.0005960109212         01-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 01/01/2539   11000          
งานห้องคลอด LR ชุดลาลิ้นโกสโคม ไฟเบอร์ออฟติก     รพ.วบ.0005960109213         01-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 01/01/2539   11000          
ห้อง ส.ป. เครื่องขยาย รุ่น X-620     รพ.วบ.5835-001-0002/4         17-จำหน่าย 01/01/2539   950          
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER รถเข็นคนไข้ชนิดนอน ขนาด 60x200x80 ซม.พร้อมเบาะ     รพ.วบ.3920-005-0016/1         01-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 04/17/2533   12300          
X-Ray เครื่องเอ็กเรย์เคลื่อนที่แบบคอนแดนเซอร์ดิสยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 50 MA     รพ.วบ.6525-004-0004/1         17-จำหน่าย 01/01/2533   -          
งานสนาม เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น ยี่ห้อ ฮอนด้า 5.5 แรง     รพ.วบ.3750-002-0004/1         17-จำหน่าย 09/05/2028   -          
งานประกัน คอมพิวเตอร์ประกอบชุด     รพ.วบ.000515101639         05-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10/20/2015       ตกลงราคา      
งานประกัน คอมพิวเตอร์ประกอบชุด     รพ.วบ.000515101640         05-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10/20/2015       ตกลงราคา      
งานประกัน คอมพิวเตอร์ประกอบชุด     รพ.วบ.000515101641         05-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10/20/2015       ตกลงราคา      
งานประกัน Printer Canon mp2010     รพ.วบ.000515011643         05-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 01/01/2015       ตกลงราคา      
©2017 e.World Technology Ltd. All rights reserved.