หน้า 
 ของ 61
การบันทึก 1 to 30 ของ 1820
หน่วยงาน
ชื่อรายการคุรุภัณฑ์
รายละเอียดจุดติดตั้ง
เลขคุรุภัณฑ์
ยี่ห้อ
รุ่น
serial number
ซื้อจากห้างร้าน/บริษัท
ชนิดคุรุภัณฑ์
วันที่ซื้อ
วันที่รับเข้าระบบ
ราคา
แหล่งงบประมาณ
วิธีการจัดซื้อ
เลขที่เอกสารจัดซื้อ
สถานะอุปกรณ์
วันที่อัพเดทล่าสุด
งานห้องคลอด LR เครื่องตรวจทารกในครรภ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน รุ่น FM20   รพ.วบ.0005160509401       มูลนิธิท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ(หจก.อาร์ ที มาเก็ตติ้ง58/404) 01-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 23/05/59   285000   บริจาค      
งานประกัน โทรศัพท์มีสาย   รพ.วบ.0005150106216         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/58              
งานประกัน โทรศัพท์ไร้สาย   รพ.วบ.0005140106217         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/57              
งานประกัน เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS   รพ.วบ.0005120106214         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/55              
งานประกัน เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS   รพ.วบ.0005120106215         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/55              
งานประกัน เก้าอี้ทำงาน   รพ.วบ.0005100106213         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/53              
งานประกัน พัดลมโคจร   รพ.วบ.0005090106218         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/52              
ห้อง ส.ป. เครื่องเสียงสำหรับติดรถยนต์ 100 วัตต์ (ฟอร์ด)   รพ.วบ.000507090506/1         07-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 04/09/50   7000   ตกลงราคา      
งานประกัน เก้าอี้นั่งรอสำหรับผู้รับบริการ 4 ที่นั่ง สีฟ้า   รพ.วบ.4956101500/12         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/49              
งานแผนไทย ตู้ 4 ลิ้นชัก (สีสัก)   รพ.วบ.0005050606276       ร้าน INDEX 02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 25/06/48   1300          
งานประกัน โต๊ะคอมพิวเตอร์   รพ.วบ.0005020106203         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/45              
งานประกัน โต๊ะคอมพิวเตอร์   รพ.วบ.0005020106204         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/45              
งานประกัน โต๊ะคอมพิวเตอร์   รพ.วบ.0005020106205         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/45              
งานประกัน โต๊ะทำงาน   รพ.วบ.0005970106207         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/40              
งานประกัน โต๊ะทำงาน   รพ.วบ.0005970106208         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/40              
งานประกัน เก้าอี้ทำงาน   รพ.วบ.0005970106209         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/40              
งานประกัน เก้าอี้ทำงาน   รพ.วบ.00059701062010         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/40              
งานประกัน เก้าอี้ทำงาน   รพ.วบ.0005970106211         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/40              
งานประกัน เก้าอี้ทำงาน   รพ.วบ.0005970106212         02-ครุภัณฑ์สำนักงาน 01/01/40              
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER เลิ่อยตัดเผือกชนิดใช้ไฟฟ้า GEOTE   รพ.วบ.0005960109211         01-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 01/01/39   18750          
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER ชุดลาลิ้นโกสโคม ไฟเบอร์ออฟติก   รพ.วบ.0005960109212         01-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 01/01/39   11000          
งานห้องคลอด LR ชุดลาลิ้นโกสโคม ไฟเบอร์ออฟติก   รพ.วบ.0005960109213         01-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 01/01/39   11000          
ห้อง ส.ป. เครื่องขยาย รุ่น X-620   รพ.วบ.5835-001-0002/4         17-จำหน่าย 01/01/39   950          
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER รถเข็นคนไข้ชนิดนอน ขนาด 60x200x80 ซม.พร้อมเบาะ   รพ.วบ.3920-005-0016/1         01-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 17/04/33   12300          
X-Ray เครื่องเอ็กเรย์เคลื่อนที่แบบคอนแดนเซอร์ดิสยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 50 MA   รพ.วบ.6525-004-0004/1         17-จำหน่าย 01/01/33   -          
งานสนาม เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น ยี่ห้อ ฮอนด้า 5.5 แรง   รพ.วบ.3750-002-0004/1         17-จำหน่าย 05/09/28   -          
งานประกัน คอมพิวเตอร์ประกอบชุด   รพ.วบ.000515101639         05-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 20/10/15       ตกลงราคา      
งานประกัน คอมพิวเตอร์ประกอบชุด   รพ.วบ.000515101640         05-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 20/10/15       ตกลงราคา      
งานประกัน คอมพิวเตอร์ประกอบชุด   รพ.วบ.000515101641         05-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 20/10/15       ตกลงราคา      
งานประกัน Printer Canon mp2010   รพ.วบ.000515011643         05-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 01/01/15       ตกลงราคา      
©2017 e.World Technology Ltd. All rights reserved.