หน้า 
 ของ 61
การบันทึก 1801 to 1820 ของ 1820
หน่วยงาน
ชื่อรายการคุรุภัณฑ์
รายละเอียดจุดติดตั้ง
เลขคุรุภัณฑ์
ยี่ห้อ
รุ่น
serial number
ซื้อจากห้างร้าน/บริษัท
ชนิดคุรุภัณฑ์
วันที่ซื้อ
วันที่รับเข้าระบบ
ราคา
แหล่งงบประมาณ
วิธีการจัดซื้อ
เลขที่เอกสารจัดซื้อ
สถานะอุปกรณ์
วันที่อัพเดทล่าสุด
- เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อฮิตาชิ   รพ.วบ.4120-001-0007/2         17-จำหน่าย                
งานห้องคลอด LR เตียงตรวจภายใน(ขาหยั่ง)   รพ.วบ.6530-028-002/1         17-จำหน่าย                
งานห้องคลอด LR เครื่องอบเด็กทารก   รพ.วบ.6530-028-002/5         17-จำหน่าย                
งานแผนไทย ตู้อบสมุนไพร   รพ.วบ.6530-028-002/6         17-จำหน่าย                
- เครื่องชั่งน้ำหนัก   รพ.วบ.6530-028-002/7         17-จำหน่าย                
งานซักฟอก เครื่องซีล   รพ.วบ.6530-003-0002/6         17-จำหน่าย                
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU ปั้มน้ำอัตโนมัติ ยี่ห้อมิตซูบิซิ   รพ.วบ.6530-003-0002/7         17-จำหน่าย                
- เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง   -         17-จำหน่าย                
- เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง   -         17-จำหน่าย                
- เก้าอี้เหล็ก   -         17-จำหน่าย                
- ชั้นเหล็ก   -         17-จำหน่าย                
- ชั้นเหล็ก   -         17-จำหน่าย                
- เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น   -         17-จำหน่าย                
- เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น   -         17-จำหน่าย                
- เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น   -         17-จำหน่าย                
- เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น   -         17-จำหน่าย                
- เครื่องผลิตออกซิเจน   -         17-จำหน่าย                
- เตียงผู้ป่วย   -         17-จำหน่าย                
- เตียงผู้ป่วย   -         17-จำหน่าย                
- เตียงผู้ป่วย   -         17-จำหน่าย                
©2017 e.World Technology Ltd. All rights reserved.