หน้า 
 ของ 61
การบันทึก 31 to 60 ของ 1820
หน่วยงาน
ชื่อรายการคุรุภัณฑ์
รายละเอียดจุดติดตั้ง
เลขคุรุภัณฑ์
ยี่ห้อ
รุ่น
serial number
ซื้อจากห้างร้าน/บริษัท
ชนิดคุรุภัณฑ์
วันที่ซื้อ
วันที่รับเข้าระบบ
ราคา
แหล่งงบประมาณ
วิธีการจัดซื้อ
เลขที่เอกสารจัดซื้อ
สถานะอุปกรณ์
วันที่อัพเดทล่าสุด
งานประกัน คอมพิวเตอร์ประกอบชุด   รพ.วบ.000512011642         05-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 01/01/12   13000   ตกลงราคา      
ห้องประชุมกังสดาล(ตึกใหม่) จัรยานนั่งปั่น B-870   รพ.วบ.000510080802/1       บ.แอคทีฟ เนชั่น จก.สาขาพิษณุโลบก 16-คุรุภัณฑ์กีฬา 23/06/10   9900   ตกลงราคา      
ห้องประชุมกังสดาล(ตึกใหม่) ลู่วิ่งไฟฟ้า T-806   รพ.วบ.000510080803/1       บ.แอคทีฟ เนชั่น จก.สาขาพิษณุโลบก 16-คุรุภัณฑ์กีฬา 23/06/10   35900   ตกลงราคา      
ห้องประชุมกังสดาล(ตึกใหม่) ชุดยิม 2 สถานี WHG-002   รพ.วบ.000510080811/1       บ.แอคทีฟ เนชั่น จก.สาขาพิษณุโลบก 16-คุรุภัณฑ์กีฬา 23/06/10   14300   ตกลงราคา      
ห้องประชุมกินรี(ตึกใหม่) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ SVOA   รพ.วบ.00050911160101       บ.เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ จก. 05-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 04/12/09   13765   สอบราคา      
งานยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ SVOA   รพ.วบ.00050911160108       บ.เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ จก. 05-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 18/11/09   13765   สอบราคา      
งานโรงครัว คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ SVOA   รพ.วบ.00050911160102       บ.เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ จก. 05-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 18/11/09   13765   สอบราคา      
งาน ENV คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ยี่ห้อ SVOA   รพ.วบ.00050911160615       บ.เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ จก. 05-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 18/11/09   15955   สอบราคา      
ฝ่ายบริหารทั่วไป คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ SVOA   รพ.วบ.00050911160103       บ.เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ จก. 05-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 18/11/09   13765   สอบราคา      
งานประกัน คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ยี่ห้อ SVOA   รพ.วบ.000508011644         05-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 01/01/09       ตกลงราคา      
ฝ่ายทันตกรรม คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ยี่ห้อ ACER   รพ.วบ.000508111606/05         05-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30/10/08   16334   ตกลงราคา      
งานประกัน คอมพิวเตอร์ E2160(1.8)ประกอบชุด   รพ.วบ.000508011601/03       ร้านคอมไซค์ 05-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21/01/08   15500   ตกลงราคา      
งานประกัน คอมพิวเตอร์ E2160(1.8)ประกอบชุด   รพ.วบ.000508011601/02       ร้านคอมไซค์ 05-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21/01/08   15500   ตกลงราคา      
16/อุ๊ คอมพิวเตอร์ E2160(1.8)ประกอบชุด   รพ.วบ.000508011601/01       ร้านคอมไซค์ 05-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21/01/08   15500   ตกลงราคา      
งานประกัน Printer Samaung scx4200   รพ.วบ.000508011605         05-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 07/01/08   5800   ตกลงราคา      
ห้อง ส.ป. Printer Epson R230   รพ.วบ.000507061604         05-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 27/07/07   5200   ตกลงราคา      
ฝ่ายเภสัชกรรม Printer Dot metrix Epson LQ300+ ห้องเก็บเงิน รพ.วบ.74400120001/17         05-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 25/07/06   8560   ตกลงราคา      
ฝ่ายทันตกรรม Printer Dot metrix Epson LQ300+   รพ.วบ.74400120001/18         17-จำหน่าย 25/07/06   8560   ตกลงราคา      
งานประกัน Printer Samaung   รพ.วบ.74400120001/20         05-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 17/02/06   9500   ตกลงราคา      
งานผู้ป่วยใน WARD เครื่องควบคุมการให้สารละลาย SAFETY TYPE S/N 1607010169   รพ.วบ.0005161009467       บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จก. 01-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 03/10/59   60000   งบลงทุน 90% 59 5322694278A    
งานผู้ป่วยใน WARD เครื่องควบคุมการให้สารละลาย SAFETY TYPE S/N 1607010170   รพ.วบ.0005161009468       บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จก. 01-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 03/10/59   60000   งบลงทุน 90% 59 5322694278A    
งานเคมีบำบัด เครื่องควบคุมการให้สารละลาย SAFETY TYPE S/N 1607010171   รพ.วบ.0005161009469       บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จก. 01-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 03/10/59   60000   งบลงทุน 90% 59 5322694278A    
งานเคมีบำบัด เครื่องควบคุมการให้สารละลาย SAFETY TYPE S/N 1607010172   รพ.วบ.0005161009470       บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จก. 01-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 03/10/59   60000   งบลงทุน 90% 59 5322694278A    
งานเคมีบำบัด เครื่องควบคุมการให้สารละลาย SAFETY TYPE S/N 1607010173   รพ.วบ.0005161009471       บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จก. 01-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 03/10/59   60000   งบลงทุน 90% 59 5322694278A    
งานเคมีบำบัด เครื่องควบคุมการให้สารละลาย SAFETY TYPE S/N 1607010174   รพ.วบ.0005161009472       บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จก. 01-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 03/10/59   60000   งบลงทุน 90% 59 5322694278A    
งานเคมีบำบัด เครื่องควบคุมการให้สารละลาย SAFETY TYPE S/N 1607010175   รพ.วบ.0005161009473       บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จก. 01-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 03/10/59   60000   งบลงทุน 90% 59 5322694278A    
งานเคมีบำบัด เครื่องควบคุมการให้สารละลาย SAFETY TYPE S/N 1607010178   รพ.วบ.0005161009474       บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จก. 01-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 03/10/59   60000   งบลงทุน 90% 59 5322694278A    
งานเคมีบำบัด เครื่องควบคุมการให้สารละลาย SAFETY TYPE S/N 1607010179   รพ.วบ.0005161009475       บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จก. 01-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 03/10/59   60000   งบลงทุน 90% 59 5322694278A    
งานเคมีบำบัด เครื่องควบคุมการให้สารละลาย SAFETY TYPE S/N 1607010224   รพ.วบ.0005161009476       บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จก. 01-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 03/10/59   60000   งบลงทุน 90% 59 5322694278A    
งานเคมีบำบัด เครื่องควบคุมการให้สารละลาย SAFETY TYPE S/N 1607010225   รพ.วบ.0005161009477       บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จก. 01-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 03/10/59   60000   งบลงทุน 90% 59 5322694278A    
©2017 e.World Technology Ltd. All rights reserved.